نشرات :

 

١٩٩٩                              کونتراست ، دريزدن

٢٠٠٠                              هنرمندان راديبويل- راديبويل

٢٠٠٥   کونست ايست کاين لوکسوسBBK  ويست فالن- ليپه                                      

٢٠٠٨                              همايون عاطفى، نقاشى- گرافيک، کته لوگ

٢٠٠٨                              کتاب مستند، هژدهم سمپوزيون گرافيک، زکسن- لايپيزيگ

 

 

جوايز 

 

١٩٨٩                              جايزۀ اول سال وزارت اطلاعات و کلتور، کابل – افغانستان

١٩٩٠                              جايزۀ اول سال وزارت اطلاعات و کلتور، کابل – افغانستان

١٩٩١                              جايزۀ  اول کانون فرهنگى حکيم ناصر خسرو بلخی ،کابل- افغانستان

 

٢٠٠٩                              جايزۀ گرافيک، مرکز کلتورى زالساو

٢٠٠١                              جايزۀ شوالنبرگ، کونستلر هاوس- شوالنبرگ

٢٠٠٨                              جايزۀ سال هژدهم سمپوزيون گرافيک ايالت زکسن- لايپزيک

 

 

 

شمولیت در کليکسيونها :

-            کليکسيون شهرى ګرافیک - شهر دریزدن -  کوفر شتیش کابینیت

               ( هنرمندان بین المللي )

-            کليکسيون شهرى راديبويل

-            کليکسيون سمپوزیون  ګرافیک  زکسن - لایپزیک

-            مارتين اولريش هاوس روتنبورگ

-            کليکسيون مرکز کلتورى زالساو

-            کليکسيونهاى شخصى

کابل – افغانستان، استراليا- ميلبورن، جرمنى (بيليفيلد، کيل، راديبويل، دريزدن، موريتسبورگ، مونشن)، سويس (بيرن)، امريکا (بويسى/ ايداهو، ويرجينيا).